Zamów ofertę

Dokumentacja warsztatowa i technologiczna do produkcji

Dokumentacja techniczna projektu w naszej firmie jest tworzona według jednego standardu. Nauczeni wieloletnim doświadczeniem, chcemy ułatwić przepływ informacji pomiędzy naszym biurem konstrukcyjnym, a produkcją i montażem. Pozwala to na prosty przekaz danych naszemu zespołowi oraz ułatwia zaznajomienie się z dokumentacją produkcyjną. Ponadto transferujemy różne standardy i przepisy klientów polskich i zagranicznych na standard obowiązujący w naszej firmie.

Dla naszej produkcji przygotowujemy rysunki warsztatowe i technologiczne wyłączone bezpośrednio z projektu budowlanego i wykonawczego klienta lub z opracowania własnego. Dostosowujemy naszą dokumentację do możliwości technologicznych, parku maszynowego i oprogramowania wykorzystywanego do produkcji u nas oraz w kooperacji.

Dokumentacja technologiczna i warsztatowa Spot-On Welding

Tworzona przez nas dokumentacja warsztatowa i technologiczna obejmuje:

 • Rysunki elementów pojedynczych;
 • Rysunki elementów prefabrykowanych i wysyłkowych;
 • Rysunki Montażowe oraz model 3D;
 • Pliki dla obrabiarek CNC w formacie  DWG & NC;
 • Listy materiałowe;
 • Listy elementów wysyłkowych;
 • Listy elementów pojedynczych;
 • Listy śrub;
 • Listy kotew;
 • Plany Kontroli i badań;
 • Plany Spawania;
 • Listy zestawienia spoin,
 • Protokoły z badań nieniszczących i niszczących;
 • Deklaracje zgodności;
 • Protokoły z zabezpieczenia antykorozyjnego.

W odniesieniu do konstrukcji wielkogabarytowych oraz zbiorników ciśnieniowych, dokumentacja technologiczna produkcji oraz dokumentacja warsztatowa mogą dodatkowo obejmować:

 • Procedury testów obciążeniowych;
 • Procedury testów upadku;
 • Wyznaczenie środków ciężkości elementów;
 • Wyznaczenie punktów mocowań zawiesi;
 • Przygotowanie podkonstrukcji trawersu i procedur podnoszenia;
 • Procedery prób ciśnieniowych.

Przygotowujemy też dokładne wytyczne dla projektów warsztatowych konstrukcji stalowych przeznaczonych do cynkowania ogniowego, w którym zastosowane profile powinny uwzględniać niezbędne otworowania do przelewu cynku. Precyzyjna dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna to podstawa realizacji inwestycji.

Technologia BIM

W ramach technologii BIM staramy się pomagać naszym Klientom w zakresie użycia oprogramowania 3D. Ułatwiamy realizację montażu wielowymiarowych struktur na naszych konstrukcjach stalowych. Łącząc często branże elektryczną, hydrauliczną, automatykę i pneumatykę.

Zachęcamy inwestorów realizujących konstrukcje stalowe, aby przed rozpoczęciem projektu wykonać inwentaryzację obiektu za pomocą naszych urządzeń do skanowania 3D.

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania BIM od początku procesu projektowego, cena wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej już na etapie projektu budowlanego lub projektu wykonawczego może być niezwykle atrakcyjna.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Zadzwoń