Zamów ofertę

Organizacja, zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie terenu budowy

W budowie nowych obiektów oraz zabudowie istniejących kluczowym etapem jest przygotowanie terenu pod budowę i organizacja placu budowy. Znacząco wpływa ona na wygodę i jakość prowadzonych prac, ale także na koszty budowy, relacje sąsiedzkie oraz ochronę środowiska.

Dlaczego przygotowanie terenu pod budowę jest tak istotne?

Zabezpieczenie terenu budowy jest niezbędne. Plac budowy to przede wszystkim miejsce realizacji inwestycji. W jej skład wchodzą następujące prace: dostawy i rozładunek materiałów, magazynowanie i przechowywanie towarów np. elementów konstrukcji stalowych, płyt warstwowych i innych materiałów czekających na swoją kolej montażu. Przez plac budowy przewija się wiele pojazdów transportowych, maszyn i urządzeń dźwignicowych, a także sprzętu budowlanego i pracowników zaangażowanych w proces budowy. Ważną rolę na budowie odgrywa logistyka, ponieważ plac budowy to terytorium, na którym mogą odbywać się roboty niebezpieczne, w tym głębokie wykopy, prace spawalnicze i wyburzeniowe, prace na wysokości oraz zasięg działania dźwigów itp.

Kompleksowo realizujemy inwestycje budowlane naszych Klientów

Przygotowanie terenu pod budowę z użyciem koparki

 1. Przygotowanie terenu pod budowę, w tym:
 • wytyczenie geodezyjne obiektów i wykonanie niwelacji terenu;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowej infrastruktury;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
 1. Ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, które ma celu:
 • przeciwdziałanie wypadkom np. poprzez nagłe wtargnięcie osób niepowiązanych bezpośrednio z realizacją na plac budowy;
 • zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich;
 • zabezpieczanie mienia, materiałów, urządzeń i maszyn znajdujących się na placu budowy.
 1. Oznaczenie terenu budowy w celu ułatwienia dostaw zewnętrznych i logistyki.
 2. Zorganizowanie zaplecza budowy.
 3. Szkolenia BHP dla gości i nowych pracowników.
 4. Podział placu budowy na strefy.
 5. Dbałość o sąsiadów i środowisko.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Zadzwoń