Zamów ofertę

Dlaczego przygotowanie terenu pod budowę jest tak istotne?

Zabezpieczenie terenu budowy jest niezbędne. Plac budowy to przede wszystkim miejsce realizacji inwestycji. W jej skład wchodzą następujące prace: dostawy i rozładunek materiałów, magazynowanie i przechowywanie towarów np. elementów konstrukcji stalowych, płyt warstwowych i innych materiałów czekających na swoją kolej montażu. Przez plac budowy przewija się wiele pojazdów transportowych, maszyn i urządzeń dźwignicowych, a także sprzętu budowlanego i pracowników zaangażowanych w proces budowy. Ważną rolę na budowie odgrywa logistyka, ponieważ plac budowy to terytorium, na którym mogą odbywać się roboty niebezpieczne, w tym głębokie wykopy, prace spawalnicze i wyburzeniowe, prace na wysokości oraz zasięg działania dźwigów itp.

Kompleksowo realizujemy inwestycje budowlane naszych Klientów

Przygotowanie terenu pod budowę z użyciem koparki

 1. Przygotowanie terenu pod budowę, w tym:
 • wytyczenie geodezyjne obiektów i wykonanie niwelacji terenu;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowej infrastruktury;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
 1. Ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, które ma celu:
 • przeciwdziałanie wypadkom np. poprzez nagłe wtargnięcie osób niepowiązanych bezpośrednio z realizacją na plac budowy;
 • zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich;
 • zabezpieczanie mienia, materiałów, urządzeń i maszyn znajdujących się na placu budowy.
 1. Oznaczenie terenu budowy w celu ułatwienia dostaw zewnętrznych i logistyki.
 2. Zorganizowanie zaplecza budowy.
 3. Szkolenia BHP dla gości i nowych pracowników.
 4. Podział placu budowy na strefy.
 5. Dbałość o sąsiadów i środowisko.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Spot-On Welding Sp. z o.o.
Katowice 40-148, ul Bytkowska 103A/39

Szybkie menu

Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Projekt strony internetowej zrealizowała Agencja Marketingowa Wzór
Zadzwoń