Zamów ofertę

Pomiar na budowie i skanowanie 3D Katowice

W szybki i dokładny sposób wykonujemy pomiar w miejscu wskazanym przez naszego Klienta. Skanujemy zarówno drobne detale, a także obiekty o dużych gabarytach, m.in. istniejące konstrukcje budowlane, maszyny, a nawet całe budynki. Fizyczna część jest zamieniana w cyfrowy zapis.

Konwencjonalne pomiary budowlane to często spore ryzyko pomyłek i potrzeba powtórnych wizyt na budowie. Absorbują one czas inwestorów i klientów. Niepoprawnie zebrane dane wiążą się z utrudnionym procesem projektowania i są obarczone dużym błędem.

Dążąc do doskonałości naszych produktów  wychodzimy naprzeciw najbardziej wymagającym Klientom

Pomiary budowlane zawsze zaczynamy od wizji lokalnej, na tym etapie ustalamy też zakres prac i lokalizację nowej inwestycji (konstrukcji stalowej hali, maszyny lub urządzeń), jak również innych produktów objętych naszą ofertą.

Po ustaleniu wstępnego projektu z Klientem rozpoczynamy dokładne sczytywanie danych na obiekcie przy użyciu skanowania 3D.

Skanowanie 3D Katowice - firma Spot-On Welding

Nowoczesne, innowacyjne skanery 3D, na których pracujemy, pozwalają nam skanować obiekty z dokładnością w wartościach wyrażanych w mikronach - nieosiągalnych dla pomiarów konwencjonalnych.

Skanowanie obiektów 3D obejmuje:

  • skanowanie 3D;
  • modelowanie 3D;
  • tworzenie modeli 3D obiektów rzeczywistych;
  • wizualizacje 3D rzeczywistych obiektów;
  • digitalizację artefaktów, obiektów zabytkowych i archeologicznych.

Wirtualny model 3D

Tworząc wirtualny, trójwymiarowy model dokładnie oddajemy nie tylko geometrię skanowanego przedmiotu, ale także jego architekturę, fakturę i kolorystykę.

Z procesu skanowania generujemy model 3D przechodząc płynnie do etapu projektowania konstrukcji oraz obliczeń wytrzymałościowych MES, skracając tym samym czas realizacji i obniżając koszt.

Nasza inwentaryzacja eliminuje zatem większość ryzyk i wpływa na terminowe wykonanie konstrukcji stalowej i montaż na budowie.

Techniki pomiarowe z użyciem skanowania 3D wykorzystujemy zarówno przy dużych projektach liczonych w setkach ton, jak też przy drobnych realizacjach dla klientów prywatnych.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Zadzwoń