Zamów ofertę

Modelowanie obiektów i analiza MES

Najnowsze technologie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiają nam modelowanie różnych materiałów, o zmiennej charakterystyce pracy, pozwalają na analizowanie zachowania elementów konstrukcyjnych dla zadanych warunków brzegowych oraz otrzymania szeregu wyników, które gwarantują niezawodność, bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

Oferujemy Analizy MES w ramach naszych projektów oraz jako niezależne usługi, a także jako część bardziej kompleksowych projektów.

Zamów ofertę

Optymalizacja konstrukcji dzięki metodom modelowania

Wraz z coraz większymi wymaganiami inwestorów i architektów dla kształtów i złożoności konstrukcji stalowych, przed naszym zespołem stawiane są coraz większe wyzwania i problemy. Aby sprostać tym wymaganiom nasi projektanci wykorzystują złożone materiały oraz rozwiązania techniczne, dążąc tym samym do uproszczenia konstrukcji i jej optymalizacji.

Ze wsparciem przychodzą nowoczesne i innowacyjne metody modelowania numerycznego MES, które wykorzystują zaawansowane i precyzyjne metody do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii praktycznej, jak również zagadnień wytrzymałościowych.

Poprzez uwzględnienie rosnącej ilości zmiennych mających bezpośredni wpływ na eksploatację konstrukcji dopracowujemy ją do perfekcji.

Dzięki temu można przewidzieć, czy zaprojektowana konstrukcja cechuje się wystarczającą wytrzymałością oraz czy materiał, z którego jest skonstruowana, jest wykorzystany w sposób ekonomiczny.

Na czym polega Analiza MES?

Większość struktur, ze względu na swoją złożoność geometryczną, wymaga zastosowania metod komputerowych. Najpowszechniejszą metodą jest Metoda Elementów Skończonych (MES, ang. Finite Element Method, FEM), w której obiekt dzielony jest na wiele prostszych kawałków (elementów skończonych). Wzajemne oddziaływania mechaniczne tych elementów są wyznaczane komputerowo i stanowią cel naszych badań.

Korzyści z analizy MES:

  • znaczna optymalizacja kształtu konstrukcji w celu zmniejszenia wytężenia ustroju;
  • redukcja kosztu materiałów użytych do wykonania konstrukcji stalowej bądź maszyny;
  • możliwość określenia koncentracji naprężeń i ich redukcja poprzez przeprojektowanie;
  • zmniejszenie wagi konstrukcji poprzez dobór najbardziej korzystnych ustrojów konstrukcji.

W naszej ofercie dla Analizy MES możemy Państwu zaoferować:

  • analizę statyczno-liniową;
  • analizy termiczne zbiorników ciśnieniowych powstałe od przemieszczeń medium;
  • analizy nieliniowe (duże deformacje, kontakt, plastyczność);
  • analizy sprzężone z modelowanie ruchu płynów CFD (tzw. Fluid Structure Interaction, FSI);
  • analizy optymalizacyjne wagi konstrukcji i użytych materiałów.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Spot-On Welding Sp. z o.o.
ul. Krzyżowa 3, 40-111 Katowice

Szybkie menu

Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez Wzór Studio Graficzne