Zamów ofertę

Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy:

 • Budownictwa przemysłowego, zakładów przemysłowych, hal stalowych, konstrukcji hybrydowych żelbetowo stalowych i magazynów;
 • Kontroli prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą;
 • Obiektów budownictwa ogólnego, osiedlowego i indywidualnego
 • Urządzeń inżynieryjnych i pozycjonowania maszyn;
 • Ekspertyz budowlanych.

Nasze prace polegają na odpowiednim zwymiarowaniu i oznaczeniu terenu, wyznaczeniu osi konstrukcyjnych budowli, czy też przebiegu sieci uzbrojenia terenu i punktów załamania projektowanego, jak również reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez uprawnionego geodetę.

Dodatkowo realizujemy:

 • Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci;
 • Mapy do celów sądowych;
 • Inwentaryzacja powykonawcza;
 • Geodezyjna obsługa inwestycji;
 • Wznowienie granic;
 • Rozgraniczanie nieruchomości;
 • Podziały nieruchomości.

W celu zakończenia budowy zapewniamy mapę inwentaryzacji podwykonawczej, tzn. dokument, który poświadcza zapis nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji podwykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Zrealizowane projekty

Pomiar na budowie i skanowanie 3D

Pokaż

Modelowanie obiektów i analiza MES

Pokaż

Wizualizacja 3D

Pokaż
Spot-On Welding Sp. z o.o.
ul. Krzyżowa 3, 40-111 Katowice

Szybkie menu

Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez Wzór Studio Graficzne