Check offer

Construction site survey services

Zapewniamy obsługę geodezyjną wszystkim naszym realizacjom. Obsługa polega na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie inwestycji budowlanej, przy równoczesnym spełnieniu założeń podanych w projekcie montażowym. Wykonujemy pomiary i sporządzamy dokumentację powykonawczą (w celu dalszej realizacji planu budowy).

Here are the cities where we most often carry out geodetic measurements

 • Katowice
 • Gliwice
 • Bytom
 • Dąbrowa Górnicza
 • Bielsko-Biała
 • Tychy

Działamy na terenie kraju (głównie Śląska) oraz za granicą. Choć siedziba naszej firmy znajduje się w Katowicach, to realizowaliśmy już zlecenia w róznych państwach Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.

Construction site survey services concern:

 • Budownictwa przemysłowego, zakładów przemysłowych, hal stalowych, konstrukcji hybrydowych żelbetowo stalowych i magazynów;
 • Kontroli prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą;
 • General construction, housing estate construction and private construction facilities;
 • Engineering equipment and machine positioning;
 • Structural surveys.

Oferta Spot-On - pomiary geodezyjne katowice i okolice

Geodezyjna obsługa inwestycji polega na odpowiednim zwymiarowaniu i oznaczeniu terenu, wyznaczeniu osi konstrukcyjnych budowli, przebiegu sieci uzbrojenia terenu i punktów załamania projektowanego, jak również reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez uprawnionego geodetę.

Aditionally, we provide services as:

 • Staking out building sites and networks;
 • Maps for judicial purposes;
 • As-built inventory;
 • Reestablishment of boundary lines;
 • Property demarcation;
 • Property division.

Obsługa geodezyjna budowy to również zapewnienie mapy inwentaryzacji podwykonawczej, tzn. dokument, który poświadcza zapis nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji podwykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Check our executed projects

Measurement at construction site and 3D scanning

Show

Object modeling and FEM analysis

Show

3D visualization

Show
Copyright © 2021 - Spot-On Welding Sp. z o.o.
Menu
Zadzwoń